Top 10 xe sedan cỡ nhỏ tốt nhất năm 2022

10 mẫu sedan cỡ nhỏ tốt nhất năm 2022.

1. Honda Civic Sedan (giá khởi điểm: 22.550 USD)

1. Honda Civic Sedan (giá khởi điểm: 22.550 USD)

 

2. Honda Civic Si Sedan (giá khởi điểm: 27.500 USD)

2. Honda Civic Si Sedan (giá khởi điểm: 27.500 USD)

 

3. Volvo S60 (giá khởi điểm: 39.250 USD)

3. Volvo S60 (giá khởi điểm: 39.250 USD)

 

4. Mercedes-AMG CLA 45 (giá khởi điểm: 55.900 USD)

4. Mercedes-AMG CLA 45 (giá khởi điểm: 55.900 USD)

 

5. Nissan Versa Sedan (giá khởi điểm: 15.580 USD)

5. Nissan Versa Sedan (giá khởi điểm: 15.580 USD)

 

6. Hyundai Elantra (giá khởi điểm: 20.200 USD)

6. Hyundai Elantra (giá khởi điểm: 20.200 USD)

 

7. Tesla Model 3 (giá khởi điểm: 46.990 USD)

7. Tesla Model 3 (giá khởi điểm: 46.990 USD)

 

8. Mercedes-AMG CLA 35 (giá khởi điểm: 47.900 USD)

8. Mercedes-AMG CLA 35 (giá khởi điểm: 47.900 USD)

 

9. BMW i4 (giá khởi điểm: 55.900 USD)

9. BMW i4 (giá khởi điểm: 55.900 USD)

 

10. Volkswagen Jetta GLI (giá khởi điểm: 31.295 USD)

10. Volkswagen Jetta GLI (giá khởi điểm: 31.295 USD)

(Nguồn xe.baogiaothong.vn)